Klõpsake lisateabe saamiseks.
Tooteid ei leitud.
hiljuti vaadatud
Üksusi pole

Garantii ja tagastamine

1. Garantii

1.1. Garantiiteenindus viiakse läbi 30 päeva jooksul alates kauba üleandmisest ABCLED poodi, Pae tn 21, või 45 päeva jooksul, kui remondiks on vaja tellida mõni osa.

1.2. Garantiiteenuse osutamiseks peab ostja garantiikeskusesse andma kauba täispakendis ja originaalpakendis.

1.3. Vanavara utiliseerimise kogumispunktide asukohad ja nende lahtiolekuajad leiate aadressilt: https://www.elektroonikaromu.ee

1.4. Garantii ei hõlma:

1.4.1. kahju, mis tuleneb asjaolust, et kaupa ei kasutatud vastavalt kasutusjuhendile, kauba ladustamis- ja transporditingimusi ei järgitud või kaupa ei paigaldatud vastavalt juhistele;

1.4.2. Kliendi tekitatud kahju;

1.4.3. kaup on mehaaniliselt või muul viisil kahjustatud; oli lahti võetud;

1.4.4. on looduskatastroofide põhjustatud kahjustusi: välgulöök, tulekahju, üleujutus jne;

1.4.5. kahjustused, mis on tekkinud võõrkehade, vedelike, putukate, tolmu jms tungimisest;

1.4.6. kahjustused, mis on seotud mitteoriginaalse kauba kasutamisega või mille tootja ei ole selle toote kasutamiseks kinnitanud;

1.4.7. tuvastatud tootega sekkumise ja juhiste rikkumise tunnused;

1.4.8. kahju, mis on tingitud asjaolust, et kaupa kasutati muuks otstarbeks;

1.4.9. tootekomplekti kuuluvate komponentide kahjustused, mis töö ajal loomulikult kuluvad;

1.4.10. kahju, mis on põhjustatud kauba tehniliste andmete muutumisest seoses kauba teenindamisega sertifitseerimata esindustes;

1.4.11. juhul kui ostja ei esita selle toote ostmist kinnitavat dokumenti, samuti kõiki tootja poolt tootele lisatud dokumente;

1.4.12. puudused ja kahjustused, mis on tekkinud seoses toodete, lisaseadmete, mida tootja ei paku, kasutamisega koos sellega.

1.5. Vastavalt VÕS § 53 h 4 p 3 sätestatule kauba vormistamisel vastavalt ostja erijuhistele ja juhistele, mis on esitatud kauba vormistamisel, kauba keeldumise õigus ei kehti ja kvaliteetset kaupa ei tagastata. Teave selle kohta, kas konkreetne toode kuulub selles lõikes nimetatud piirangu alla, on toodud tootekirjelduses abcled.ee

2. Tagastamisõigus

2.1. Pärast tellimuse kohaletoimetamist on ostjal õigus veebipoes sõlmitud leping ilma põhjuseta 14 päeva jooksul lõpetada, kui toode kuulub tagastatavate toodete kategooriasse, esitades kirjaliku tagasimaksetaotluse e-posti aadressil info@abcled.ee või vormi kaudu tagasiside saamiseks, jaotises "Kontakt", valides teema: "Kauba tagastamine". Taotluses tuleks näidata Kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduse täpne kirjeldus.

2.2. Kõik pretensioonid võetakse arvesse ja võetakse Kliendiga ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast nõude saamist.

2.3. Tagastatavad tooted peavad olema kasutamata, neil peab olema kaubanduslik välimus ja spetsifikatsioonid, originaalpakend, kleebised ja etiketid, samuti ostu kinnitavad dokumendid.

2.4. Tagastamise õigus ei kehti, kui juriidiline isik tegutseb Ostjana.

2.5. Klient on kohustatud kauba tagastama 14 kalendripäeva jooksul alates kauba tagastamise avalduse esitamise päevast. Tagastamise tähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema määratud kolmas isik toote valdas.

2.6. Lepingu keeldumisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus.

2.7. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul.

2.8. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Klient. Abcled.ee kannab kauba tagastamise kulud juhul, kui tarnitud kaubad erinevad tellitud kaupadest.

2.9. Kui tagastatava kauba seisund halveneb, vastutab Klient kauba kasutamisest põhjustatud väärtuse languse eest ainult juhul, kui ta kasutas kaupa erinevalt, kui on vajalik kauba komplekti, omaduste ja kasutatavuse kontrollimiseks. Veendumaks, et toode on töökorras, peab Klient seda käsitsema, kasutama ja testima ainult viisil, millisel seda on lubatud kaupluses teha või vastavalt kasutusjuhendile.

Sisene

Menüü

Meeldib esemete salvestamiseks looge tasuta konto.

Logi sisse

Sooviloendite kasutamiseks looge tasuta konto.

Logi sisse